เครื่องม้วน แบบมอเตอร์

เครื่องม้วนแบบมอเตอร์
หน้ากว้าง 1.2 เมตร มอเตอร์ขนาด 1 แรง 3เฟส